Systemy oddymiania budynków – co warto wiedzieć

System oddymiania to specjalnie zaprojektowany system odprowadzania dymu. Poprzez zastosowanie rozwiązań w zakresie planowania przestrzeni budynku, systemów inżynierskich i środków technicznych, mających na celu zapobieganie lub ograniczanie zagrożenia zadymieniem budynku, budowli i konstrukcji w przypadku pożaru oraz wpływu zagrożeń pożarowych na ludzi i dobra materialne.

Rodzaje systemów oddymiania budynków

Systemy oddymiania budynków można podzielić na:

  • dynamiczne
  • statyczne

Systemy oddymiania są instalowane w celu utrzymania dymu poza pomieszczeniami.

Dynamiczne systemy oddymiania są aktywowane przez pożar i usuwają dym z obszaru, w którym są zainstalowane. Statyczne systemy oddymiania po prostu wyłączają wszystkie systemy wentylacyjne w pomieszczeniu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu przez system wentylacyjny do innych pomieszczeń. W tym przypadku oddymianie nie jest realizowane w pełnym zakresie tego słowa. W rzeczywistości całe oddymianie polega po prostu na zapobieganiu rozprzestrzeniania się dymu.

oddymianie budynku

Gdzie potrzebny jest system oddymiania?

Systemy wentylacji oddymiającej do usuwania gazów spalinowych w przypadku pożaru należy przewidzieć dla:

  • Każdego pomieszczenia produkcyjnego lub magazynowego ze stałymi miejscami pracy bez naturalnego światła lub z naturalnym światłem z okien i naświetli bez zmotoryzowanych (automatycznych lub zdalnych) napędów do otwierania naświetli okiennych.
  • Korytarzy i holi w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych i wielofunkcyjnych o wysokości powyżej 28 m. Wysokość budynku określa różnica pomiędzy poziomem nawierzchni podjazdu dla samochodów pożarniczych a dolnym poziomem otwieranego okna (otworu) w ścianie zewnętrznej górnej kondygnacji (nie licząc górnej kondygnacji technicznej);
  • Korytarzy (tuneli) piwnic i parterów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych, przemysłowych i wielofunkcyjnych przy wyjściach do tych korytarzy z pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (niezależnie od liczby osób przebywających w tych pomieszczeniach);
  • Atrium budynków o wysokości ponad 28 m, a także z atrium o wysokości ponad 15 m oraz ciągów komunikacyjnych z otworami drzwiowymi lub balkonami, galerii otwierających się na przestrzeń atrium i ciągów komunikacyjnych;

Pin It

Comments are closed.