Transport międzynarodowy – istota współpracy międzynarodowej

Transport międzynarodowy to jeden ze sposobów międzynarodowych stosunków gospodarczych. Wszystkim kojarzy się przede wszystkim z transportem drogowym, jednak to również transport lotniczy, morski czy kolejowy. Rodzaj transportu uzależniony jest od rodzaju przewożonego towaru no i jego ilości.

Transport z Chin do Polski

Polska to kraj, który pod względem rozwoju transportu międzynarodowego na tle innych państw wypada blado. Nie posiadamy rozbudowanej floty morskiej czy lotniczej. Połączenia kolejowe również funkcjonują tylko w obrębie kraju i to nie zawsze prawidłowo. Pozytywnym zjawiskiem od kilku lat jest rozwój wszystkich rodzajów transportu międzynarodowego.

Szybkość transportu

Rozwój transportu międzynarodowego  należy do jednych z priorytetowych zadań polityki przestrzennej, gdyż oddziałuje bezpośrednio na poprawę dostępności miejsca. Możliwości transportu międzynarodowego odgrywają istotną rolę w promowaniu policentrycznego rozwoju,  wzmacniając atrakcyjność ekonomiczną regionów. Jednakowy dostęp do infrastruktury, a przez to do rynków i usług stanowi zasadniczy warunek terytorialnej spójności. Sprawny transport na obszarze Unii Europejskiej powoduje przełamanie peryferyjności danego regionu, podnosząc jego wydajność i konkurencyjność.

Różnice dostępności

Obok europejskich sieci transportowych należy zapewnić dobrą sieć powiązań regionalnych, gdyż także i te wpływają istotnie na zmniejszenie różnic w dostępności. Wielkie sieci transportowe wzmacniając funkcje głównych ośrodków przemysłowych, stają się „korytarzami rozwoju”, gdyż koncentrują wokół siebie rozwój gospodarczy.

Jeśli mogę sobie pozwolić na prywatę to na pewno warto powiedzieć o czymś takim jak transport międzynarodowy Szczecin, bowiem to właśnie w północno-zachodniej Polsce tego typu transport rozwija się coraz prężniej. Tam więc możesz szukać dobrej firmy do przewozu swoich towarów – czy to w Polsce czy za zachodnią granicą.

Pin It

Comments are closed.